Wealer B.V. Erkend Duurzaam Plus

Bij Wealer B.V. gaan we altijd een stap verder. Wij zijn toegewijd aan verantwoord ondernemen voor zowel het milieu als de samenleving. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn dan ook kernpunten binnen ons bedrijf.

We zijn ons bewust van het belang om bij te dragen aan een betere, gezondere samenleving. Daarom zetten we ons actief in voor onderwerpen als recyclen en elektrisch vervoer om zo de impact op het milieu vanuit onze organisatie zoveel mogelijk te verminderen.

Certificaat van Erkend Duurzaam Plus

Om duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen, neemt Wealer B.V. deel aan het programma "Erkend Duurzaam Plus." Dit programma, speciaal ontwikkeld door BOVAG, evalueert bedrijven in de automotive sector op zaken als energiebesparing, het scheiden van afvalstromen, aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het personeel, werkomgeving en de verkoop van energiezuinige auto's.

Met behulp van dit programma wordt de duurzaamheid van elke dealer beoordeeld door het onafhankelijke Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM).

Conform de Europese wet- en regelgeving voeren we alle energiebesparende maatregelen door die binnen vijf jaar worden terugverdiend. Dit geldt ook voor initiatieven zoals het plaatsen van ledverlichting, aanwezigheidsdetectie en slimme meters om op verschillende locaties energie te besparen.

Duurzaamheid

Voor Wealer B.V. vertaalt duurzaamheid zich concreet in het scheiden van afval en waar mogelijk recyclen van onderdelen bij schadeherstel, evenals het gebruik van duurzame materialen. Door afvalstromen beter te scheiden, hebben we het totaal aan restafval weten te halveren.

Zuinig op mens en materiaal

Duurzaamheid betekent voor Wealer B.V. ook bewust omgaan met mensen en materialen. We besteden veel aandacht aan het welzijn van onze medewerkers door goede arbeidsomstandigheden, opleidingen en toekomstperspectieven te bieden. Tevens voeren we herhaaldelijke onderzoeken uit naar medewerkerstevredenheid om dit aspect te waarborgen.

Wealer x Stichting Leergeld

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werkt Wealer samen met Stichting Leergeld. Deze organisatie ondersteunt kinderen bij sociale activiteiten. 1 op 12 kinderen groeit op in armoede en dat in een land als Nederland. Stichting Leergeld helpt kinderen zodat zij dezelfde kansen hebben als andere kinderen. Denk hierbij aan laptops, fietsen, sportactiviteiten en nog veel meer Wealer. 

Samen met Stichting Leergeld hoopt Wealer kinderen gelijke kansen te geven.