ŠKODA aanvullende verzekeringen

Skoda_Octavia_Wealer.jpg

Naast ŠKODA Verzekering biedt ŠKODA Bank nog een aantal aanvullende verzekeringen, die er voor zorgen dat u zakelijk onbezorgd kunt rijden in uw nieuwe ŠKODA. Direct een berekening maken voor een autoverzekering en financiering? Bereken dan online het maandbedrag met de ŠKODA Financiële Calculator.

Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Deze verzekering dekt uw persoonlijke schade bij een ongeval, ongeacht de schuldvraag. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte bril of schade aan uw bagage. Het gaat om zaken door beschadiging, vernietiging of verloren gaan, of aan personen door letsel of aantasting van de gezondheid, inclusief schade die daaruit voortvloeit. De daadwerkelijke geleden schade wordt vergoed tot het maximale verzekerde bedrag.

Ongevallen Inzittenden Verzekering

Deze aanvullende verzekering keert, bij overlijden of blijvende invaliditeit van de inzittenden als gevolg van een ongeval, altijd een vast bedrag uit, ongeacht wie het ongeluk heeft veroorzaakt. Zoals de naam al zegt zijn de inzittenden van de auto waarvoor deze aanvullende verzekering wordt afgesloten, verzekerd. Een geruststellende gedachte voor iedereen die regelmatig gezinsleden, collega's of een half pupillenteam in zijn of haar ŠKODA heeft. De uit te keren bedragen worden gekozen op het moment van afsluiten van deze verzekering.

Verhaalservice

Verhaalservice is het verlenen van (juridische) bijstand bij het verhalen van de geleden materiële schade op een wettelijk aansprakelijke derde. Die schade moet zijn ontstaan door een ongeval of door een onverwachte aanraking met een voorwerp buiten de auto. Onder de dekking vallen bijvoorbeeld schade aan de auto of huurkosten die gemaakt worden omdat de eigen auto tijdelijk niet gebruikt kan worden. Ook schade aan spullen in de auto vallen onder de dekking. Het gaat hier niet om het vergoeden van de schade maar om het verhalen van die schade op de ander.

Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen

De kosten voor rechtszaken en juridische conflicten kunnen zeer hoog oplopen. Met een rechtsbijstandverzekering voorkomt u die kosten en bent u verzekerd van professionele rechtshulp bij door u of door anderen veroorzaakte ongelukken met uw auto.

Rechtsbijstandverzekering Verkeersdeelnemers

De Rechtsbijstandverzekering Verkeersdeelnemers kent dezelfde dekking als de Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen. Bovendien dekt deze verzekering alle verkeersrisico's voor de verzekerde en diens gezinsleden hoe zij zich ook verplaatsen. Met de auto, op de fiets of op een andere manier.