AutoArena wordt Wealer en blijft kwaliteitsspeler in heel Limburg

Wealer schakelt duurzaam op naar de toekomst.

Wealer gelooft onvoorwaardelijk in mobiliteit. Mobiliteit is belangrijk in de huidige samenleving. Meer dan vijftien jaar staat Wealer in Zuid-Limburg als merkdealer garant voor service op gebied van mobiliteit. Steeds weer slaat Wealer innovatieve wegen in en komt het bedrijf met concepten en ideeën die optimaal inspelen op onze snel veranderende tijd. Door het samenvoegen van AutoArena in Wealer wordt het servicegebied nu ook naar Noord-Limburg uitgebreid. ,,We leven in veranderende tijden”, zegt directeur Marc van der Linden van Wealer. ,,Tijden die vragen voor duurzame oplossingen op gebied van mobiliteit. Door deze schaalvergroting bewegen we ons vooruit. Wij zijn dé partner in héél Limburg voor mobiliteit. Onze rol verandert hierdoor. Die wordt breder en richt zich op het hele mobiliteitsvraagstuk. Maar het is en blijft maatwerk, ongeacht onze omvang. We bundelen onze krachten en boeken vooruitgang. Het draait bij ons om bewegingsvrijheid, daar geloven we in.”

Ook in Noord-Limburg

Verbondenheid staat als kernwaarde hoog in het vaandel van Wealer. Hoewel de organisatie met Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA en Volkswagen Bedrijfswagens met name in Midden-en Zuid-Limburg een speler van formaat is, heeft de individuele betrokkenheid bij de klanten altijd voorop gestaan. De match met AutoArena voelt juist vanwege de gedeelde identiteit die eveneens gestoeld is op een sterk persoonlijk contact en kwaliteit van service. ,,Het zijn beide familiebedrijven die hun afkomst allerminst verloochenen”, stelt Marc van der Linden. ,,Die traditie – met waarden als vertrouwen, persoonlijk contact, service, loyaliteit en betrokkenheid – houden wij in ere. In zekere zin is dat ons overgeërfde DNA. Maar buiten die roestvrije en robuuste kwaliteiten zijn we gezamenlijk ook een partner, die in deze uitdagende tijd voorop wil lopen als het gaat om mobiliteit. Vertrouwde waarden gaan hand in hand met innovatieve concepten en maatwerkoplossingen. En dat nu ook als toegankelijke partner in héél Limburg. De samenvoeging van beide organisaties is een mooi voorbeeld van synergie. Ieder voegt iets specifieks toe waardoor het geheel uiteindelijk meer is dan de som van de delen.”

Mobiliteit en advies

Vroeger was de wereld nog overzichtelijk. Men kocht een auto bij de dealer en bleef vervolgens veelal trouw aan een bepaald merk. Een aankoop van een auto behoorde tot de grote momenten in iemands leven. Tegenwoordig is er veel veranderd. Het internet deed zo’n kwarteeuw geleden zijn intrede en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is de laatste jaren minder vanzelfsprekend geworden.  Marc van der Linden: ,,Het fascinerende van de automobielbranche is dat je veranderingen in de samenleving en economie meteen terugziet in de wijze waarop we werken. De verkeersbehoefte verandert met de veranderende samenleving mee. Zo ontstaat er ook een steeds grotere groep mensen die niet per se een auto wil bezitten, maar vooral geïnteresseerd is in het gebruik van de auto. Ook de nadruk op duurzaamheid vertaalt zich in ons huidige aanbod. Neem de populariteit van de elektrische auto’s. We zijn van aanbodgericht nu vooral vraaggericht geworden. Hierdoor bieden we vandaag de dag een veel breder pakket aan dan enkel dat ene merk. We zijn minder verkopers als wel meer adviseurs geworden in individuele wensen op het gebied van mobiliteit. Door deze verhoogde kwaliteitsslag komen we nu nóg dichter bij onze klanten in heel Limburg.”

Toegevoegde waarde en campusgedachte

,,Feit is dat we toegevoegde waarde voor de klant moeten leveren. Die toegevoegde waarde gaat verder dan je in onze omgeving enkel welkom en prettig voelen. Ook financiële advisering en ontzorging spelen een rol. De huidige generatie komt minder snel naar een showroom. Ze surfen op het internet en kunnen in één muisklik een auto kopen. Ook lijken ze tegenwoordig minder geïnteresseerd in het bezitten van een auto als wel meer in het gebruik kunnen maken ervan. Zaken als service zijn daarom nu belangrijker dan sales. Op die ontwikkeling zijn wij voorbereid. Zo zijn we drukdoende om een campus-gedachte uit te rollen in Heerlen, Venlo en Sittard. Die campussen zijn ware kenniscentra voor vraagstukken op het gebied van mobiliteit. Van laadpaal tot e-bike en van financiering tot het leasen van een auto. Centrale gedachte is dat de klant centraal staat in zijn of haar behoefte aan mobiliteit. Die campussen helpen ons om steeds in de pas te lopen van de tijd en de steeds veranderende behoeften. Onze kracht was, ís en zal ook in de toekomst onze continuïteit zijn, zeker nu we ook in Noord-Limburg onze vleugels breed hebben uitgeslagen.” aldus Marc van der Linden.

Levenskwaliteit

Dé klant bestaat al heel lang niet meer, zo weet ook Marc van der Linden als geen ander. ,,Er bestaan verschillende soorten klanten naast elkaar. Juist daarom zetten wij in op die campusgedachte. Wij leren voortdurend van onze klanten en zij kunnen bij ons iets ervaren en opsteken. Het werkt twee kanten op. Slechte auto’s worden niet meer gemaakt, zo weten we al jaren. Dus moet de onderscheidende kracht niet meer honderd procent van ons merkenaanbod komen, maar juist van onze service. Daarin zetten we de toon. We investeren in de relatie met onze klanten. Onze service stemmen we daarbij volledig af op iemands lifestyle en behoeften. We werken aan een verdiepingsslag vanuit ons rotsvaste geloof dat mobiliteit een basisbehoefte van de mens is. Het je kunnen verplaatsen heeft direct met kwaliteit van leven te maken. Daar zetten we op in.”

Nieuwe denkrichtingen

Ook lijkt Wealer soms buiten de oevers van hun corebusiness te treden en gaan ze vruchtbare allianties aan met andere partijen in de mobiliteitswereld. Zo houdt de organisatie zich tegenwoordig ook bezig met laadpalen. Zowel het organiseren als ook het plaatsen van deze palen neemt Wealer voor zijn rekening. ,,We vatten onze service op het gebied van mobiliteit breed op. Om ambitieus te zijn en te blijven is het zaak dat we op brede schaal samenwerkingen aangaan en krachten bundelen. Het samensmeden van AutoArena en Wealer tot één dynamische en daadkrachtige organisatie is hiervan het beste voorbeeld. Maar het gaat ons niet primair om groter, maar om beter. We definiëren kwaliteit niet als een getal, maar als een streven naar verbetering en perfectie. In Noord-Limburg zijn we daarmee nu al succesvol begonnen. We slaan voortdurend nieuwe denkrichtingen in. Dat houdt ons scherp, dynamisch en blijvend in de voorste regionen van de mobiliteitsbranche.”