Aanvullende verzekeringen

  • Wealer
Audi_RS5_Wealer.jpg

De Audi Car (Plus) Insurance kan voor extra zekerheid worden uitgebreid met een of meerdere aanvullende verzekeringen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de Audi Car Plus Insurance standaard een Schadeverzekering Inzittenden omvat. De premie daarvoor is verwerkt in de premie voor de WA+volledig casco dekking.

No-claim beschermer

De No-claim beschermer is een aanvullende verzekering. Per verzekeringsjaar kunt u één schade claimen zonder terug te vallen in no-claim korting. Ongeacht de hoogte van de schade. Met de No-claim beschermer stelt u de opgebouwde korting veilig. Het aantal schadevrije jaren wordt echter wel aangepast. Dat betekent dat er wel terugval in korting kan zijn op het moment dat u wisselt van verzekeringsmaatschappij.

Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Deze verzekering dekt uw persoonlijke schade bij een ongeval (bijvoorbeeld een kapotte bril of schade aan bagage), ongeacht de schuldvraag. Het gaat om schade aan zaken door beschadiging, vernietiging of verloren gaan, of aan personen door letsel of aantasting van de gezondheid, inclusief schade die daaruit voortvloeit. De daadwerkelijk geleden schade wordt vergoed tot het maximale verzekerde bedrag.

De SVI is een standaardonderdeel van de Audi Car plus Insurance, waarbij de premie is verwerkt in de premie van de verzekering.

Ongevallen Inzittenden Verzekering

Een ongevallen inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Zoals de naam als zegt zijn de inzittenden van de auto waarvoor deze aanvullende verzekering wordt afgesloten verzekerd. De uit te keren bedragen worden gekozen op het moment van afsluiten van deze verzekering

Verhaalsservice

Verhaalsservice is het verlenen van (juridische) bijstand bij het verhalen van de geleden materiële schade op een wettelijk aansprakelijke derde. Die schade moet zijn ontstaan door een ongeval of door een onverwachte aanraking met een voorwerp buiten de auto.

Onder de dekking vallen bijvoorbeeld schade aan de auto of huurkosten die gemaakt worden omdat de eigen auto tijdelijk niet gebruikt kan worden. Ook schade aan spullen in de auto vallen onder de dekking. Let op: het gaat hier niet om het vergoeden van de daadwerkelijk schade, maar om het verhalen van die schade op een ander.

Rechtsbijstand voor Motorrijtuigen

Deze verzekering biedt naast verhaalsservice (deskundige hulp indien men door andermans schuld materiële schade lijdt) ook dekking in geval van immateriële schade zoals letselschade, smartengeld, gederfde inkomsten en juridische kosten die verband houden met het gebruik van de auto.

Rechtsbijstand voor Verkeersdeelnemers

De Rechtsbijstandsverzekering Verkeersdeelnemers kent dezelfde dekking als de Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen. Bovendien dekt deze verzekering alle verkeersrisico's voor de verzekerde en diens gezinsleden hoe zij zich ook verplaatsen. Met de auto, op de fiets, te voet of op een andere manier.